SËRISH MBI MATURËN

Zakonisht rezultatet e provimit të maturës publikoheshin me ndonjë analizë tepër sipërfaqësore nëpër gazeta. Këtë vit kanë munguar publikimet, ndoshta nën ethet e zgjedhjeve vendore.

Por nisur nga ndryshimet ligjore që do të pasojnë me miratimin e ligjit të ri të arsimit të lartë, që parashikon një mesatare të caktuar për tu futur në arsimin e lartë, është e rëndësishme të analizohet trendi i vlerësimit në këtë provim mbarështetëror. Ndoshta me qëllim ligji u la për tu miratuar pas zgjedhjeve dhe diplomimi të këtij brezi maturantësh. Më poshtë do të paraqesim një tablo të përgjithshme, të krahasuar me maturat e viteve 2014-2012.

Gjithashtu, nga opozita ka pasur pretendime se është lëshuar dora në vlerësim apo administrimin e provimit për shkak të zgjedhjeve. Edhe pse ky pretendim i fundit është i pabazuar duke qenë se Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka kërkuar largimin nga puna të disa administratorëve për neglizhencë në kryerjen e mbikëqyrjes.

matura_2015

Siç vërehet nga shpërndarja e notave të matematikës, pendulumi ka lëvizur në vendin e vetë që nga viti 2014, ku u reklamua me të madhe se kishin ngelur rreth ¼ e maturantëve. Shifrat e maturantwve tw ngelur janë sërish midis 2000 dhe 5000. Është e vështirë që kjo dukuri të interpretohet sikur thërret opozita, që është lëshuar dora. Mundet që shkollat të kenë punuar më mirë me nxënësit e dobët, përveç faktit që numri i maturantëve është më i madh. Numri i nxënësve nën notën 5.5 nuk ka ndryshuar shumë nga 2010. Në vitin 2014 rreth 60% e maturantëve ishin nën notën 5.5, në vitin 2010 ishin rreth 50%. Për këtë vit, sikur edhe për 2013, 50% e maturantëve janë nën 5.6.

image 2

Shpërndarja e rezultateve (jo të shkallëzuara) për të gjitha provimet në maturën 2015, provimet e letërsisë dhe atyre me zgjedhje janë si më poshtë.

image 3

Edhe në këto provime vërehet një përmirësim i rezultateve në krahasim me vitin 2014. P.sh. në provimin e letërsisë në Maturën e vitit 2014 kanë ngelur rreth 5.3% e maturantëve, në krahasim me 4.3% në vitin 2015.

Sidoqoftë, është e vështirë që të arrihet në konkluzione të nxituara sa kohë duhet një analizë më e hollësishme në nivel shkolle. Nëse mesataret e shkollave lëvizin shumë në krahasim me vitet e kaluara, dhe me rezultatet e nxënësve gjatë shkollimit, mund të arrihet në përfundim se kemi manipulim në sistem.

 

Këtë e pëlqejnë %d blogues: