Reklama

autori

NË KËRKIM TË AUTORIT

Një ngatërresë kurioze më ndodhi këto ditë, lidhur me përdorimin e foljes “shkruaj”. Folja ka edhe […]

Reklama