Reklama

autori

LETËRSIA QË GËNJEN

A mund të gënjejë letërsia? Fjalorët e përkufizojnë foljen gënjej si “të thuash diçka të pavërtetë […]

Reklama