Reklama

NOKTURN PËR NJË AGRONOM

Para disa muajsh, komentova këtu një poezi të realizmit socialist, te shkrimi Gruaja në kufi dhe […]

Reklama