Reklama

islami

XHAMIFIKIMI I SHËN SOFISË SI ÇMONUMENTALIZIM I KULTURËS

nga Sokol Çunga “Muza më frymëzoftë, Shën Sofia më ndriçoftë dhe perandori Justinian më faltë.” -Edmondo […]

Reklama