Reklama

shqipja totalitare

NJË DISKUTIM LINGUISTIK I LIRISË SË FJALËS (II)

Pushtetin e vet mbi qytetarët, shteti totalitar e realizon jo vetëm drejtpërdrejt, por edhe duke ndërhyrë […]

Reklama