Reklama

purizmi

MENDJE DREJTVIZORE (II)

Të kesh opinione për gjuhën tënde, se si duhet folur, nëse një shprehje është apo jo […]

Reklama