Reklama

Histori

EMRA PËR REVOLUCION

Një kujtim nga vitet e gjimnazit: ngrihet një shoku im në mësim, dhe e fillon fjalën […]

Reklama