Reklama

SEKSI DHE REVOLUCIONI I TETORIT

Fotografia e mësipërme, e realizuar 100 vjet më parë, saktësisht në vitet që pasuan Revolucionin e […]

Reklama