Reklama
Fig. 1. Enkelejd Zonja, Vizitë në plagë, bojë vaji mbi pëlhurë, 2010.

AURA E TRUPIT POLITIK (IV)

nga Gëzim Qëndro 1.1  Hapësira reale  Gjetja më originale e veprës mendoj se është “nxjerrja” e […]

Reklama