Reklama

MINISTRA PA MANDAT

Nga Zampanò Këtë punën e dorëheqjes së Ministrave si deputetë ende nuk e kam kuptuar mirë. […]

Reklama