Reklama

Laboratori

Fig. 1. Enkelejd Zonja, Vizitë në plagë, bojë vaji mbi pëlhurë, 2010.

AURA E TRUPIT POLITIK (I)

nga Gëzim Qëndro Sidoqoftë, një gjë është e sigurt […] trupi njerëzor është aktori kryesor i […]

Reklama