DY PËRKTHIME, NJË KATASTROFË

Para pak ditësh, gjatë një debati për fjalën e huaj në ligjërimin shqip, u pata shprehur … Vazhdoni me leximin e DY PËRKTHIME, NJË KATASTROFË