SAMITI I DIASPORËS – KUR, PËR ÇFARË E PËR KË?

Do kisha preferuar kuvend ose tubim ose edhe konferencë qoftë a kongres, se “samiti” pra takimi … Vazhdoni me leximin e SAMITI I DIASPORËS – KUR, PËR ÇFARË E PËR KË?